Järvelä, L. (2014) ”Väritelevision alkuvaiheet suomalaisessa televisioteollisuudessa: tarkastelussa Salora ja Salora VT01, Finlandia Color -väritelevisio”, Tekniikan Waiheita, 32(4), ss. 53-57. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64128 (Viitattu: 27helmikuuta2020).