Paju, P. (2014) ”Uutta tietoa kylmän sodan Itä-Euroopan tietotekniikasta”, Tekniikan Waiheita, 32(4), ss. 66-67. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64131 (Viitattu: 1kesäkuuta2020).