Lassfolk, K. (2019) ”Analogisen miksauskonsolin elinkaari kolmen laiteyksilön käyttövaiheiden kautta tarkasteltuna”, Tekniikan Waiheita, 36(4), ss. 37–52. doi: 10.33355/tw.79427.