Mauranen, K. (2015) ”Uusia tuulia ja aistimuksia”, Tekniikan Waiheita, 33(1), ss. 3–4. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82251 (Viitattu: 15huhtikuuta2024).