Paju, P. (2015) ”Hienomekaaninen keksintötehdas kriisiaikana: Erkki Laurila tutkimusjohtajana Valtion lentokonetehtaalla”, Tekniikan Waiheita, 33(1), ss. 17–40. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82253 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).