Liuttunen, A. (2015) ”Ensimmäinen lauta-auto”, Tekniikan Waiheita, 33(1), ss. 44–49. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82255 (Viitattu: 15huhtikuuta2024).