Kauppinen, V. (2015) ”Tekeville on sattunut”, Tekniikan Waiheita, 33(1), s. 50. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82256 (Viitattu: 15huhtikuuta2024).