Matala, S. (2015) ”Läpi kylmän sodan ja jään: Suomalaisesta jäänmurrosta kansainväliseksi teknologiaksi 1950-1989”, Tekniikan Waiheita, 33(2), ss. 5–25. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82258 (Viitattu: 19lokakuuta2021).