Tossavainen, M. (2015) ”Veistosten valmistus Suomessa: Kuvanveistotaiteen tekniikan ja materiaalien historiaa 1890 - 1920”, Tekniikan Waiheita, 33(3), ss. 39-52. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82268 (Viitattu: 19huhtikuuta2021).