Kauppinen, V. (2015) ”Venäjän ja Suomen taloussuhteiden puntarointia”, Tekniikan Waiheita, 33(3), s. 55. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82270 (Viitattu: 19huhtikuuta2021).