Männistö-Funk, T. (2015) ”Tutun sodan tuntemattomat kuvat”, Tekniikan Waiheita, 33(3), ss. 56-57. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82271 (Viitattu: 23huhtikuuta2021).