Nykänen, P. (2016) ”Itsenäisyyden takuut: Poliittinen metallurgia Suomessa 1920-luvulta toisen maailmansodan loppuun”, Tekniikan Waiheita, 34(1), ss. 5-21. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82273 (Viitattu: 8heinäkuuta2020).