Kauppinen, V. (2016) ”Kaivospeli pesee alan mainetta”, Tekniikan Waiheita, 34(1), ss. 53–54. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82277 (Viitattu: 25kesäkuuta2022).