Kettunen, J. (2017) ”Tutkimuksen hyödyntäminen näyttelykäsikirjoittamisessa”, Tekniikan Waiheita, 35(1), ss. 6–18. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82311 (Viitattu: 3maaliskuuta2024).