La Mela, M. (2017) ”Patenttiagenttien tuntematon ryhmä 1800-luvun lopun Suomessa”, Tekniikan Waiheita, 35(3), ss. 5–24. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82333 (Viitattu: 30tammikuuta2023).