Katko, T. S. ja Juuti, P. (2018) ”Suomen vesihuollon kehitys kansainvälisessä kontekstissa”, Tekniikan Waiheita, 36(2), ss. 5-24. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/82359 (Viitattu: 7heinäkuuta2020).