Suominen, J. (2019) ”Digipelaamista rautaesiripun takana”, Tekniikan Waiheita, 37(3), ss. 70-72. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86822 (Viitattu: 31lokakuuta2020).