Kortti, J. ”Näköradiosta mobiilitelevisioon: televisioteknologioiden sosiokulttuurista historiaa”. Tekniikan Waiheita, vsk. 25, nro 2, huhtikuuta 2007, ss. 5-20, https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63845.