Lampinen, A. Liikennebiokaasun Käyttöönotto Suomessa. Tekniikan Waiheita, Vsk. 30, nro 1, Jan. 2012, ss. 5-20, https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64019.