Vanha-Similä, Maria. ”Kun Kone Tuli Kotiin – Suomalaisten Kotien Koneellistuminen Naisten Arjen Mullistajana 1950–1970-Luvuilla”. Tekniikan Waiheita 38, no. 3-4 (joulukuuta 22, 2020): 29-47. Viitattu huhtikuuta 20, 2021. https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100577.