Lassfolk, Kai. ”Analogisen miksauskonsolin elinkaari kolmen laiteyksilön käyttövaiheiden kautta tarkasteltuna”. Tekniikan Waiheita 36, no. 4 (helmikuuta 16, 2019): 37–52. Viitattu huhtikuuta 22, 2024. https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/79427.