Kolehmainen, Leena, ja Anna Sivula. ”Teollisuuden Kielellinen kulttuuriperintö: Tapaustutkimus Varkauden teollisuusyhteisöstä”. Tekniikan Waiheita 37, no. 4 (tammikuuta 9, 2020): 33-54. Viitattu helmikuuta 24, 2020. https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/88909.