1.
Vanha-Similä M. Kun kone tuli kotiin – suomalaisten kotien koneellistuminen naisten arjen mullistajana 1950–1970-luvuilla. tekwai [Internet]. 22. joulukuuta 2020 [viitattu 20. huhtikuuta 2021];38(3-4):29-7. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/100577