1.
Äikäs T. Uusia näkökulmia teollisuusarkeologiaan Suomessa. tekwai [Internet]. 21. syyskuuta 2021 [viitattu 6. heinäkuuta 2022];39(3). Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/111197