1.
Tuomi P. 50 vuotta atomin särkemistä Suomessa. tekwai [Internet]. 1. syyskuuta 2005 [viitattu 23. huhtikuuta 2021];23(3):5-16. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63775