1.
Kortti J. Näköradiosta mobiilitelevisioon: televisioteknologioiden sosiokulttuurista historiaa. tekwai [Internet]. 1. huhtikuuta 2007 [viitattu 18. elokuuta 2019];25(2):5-20. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/63845