1.
Kylliäinen M, Takala J. Kadonnutta akustiikkaa etsimässä: Helsingin Nya Teaternin huoneakustiikan ennallistaminen. tekwai [Internet]. 1. joulukuuta 2013 [viitattu 19. huhtikuuta 2021];31(4):5-17. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/64092