1.
Lassfolk K. Analogisen miksauskonsolin elinkaari kolmen laiteyksilön käyttövaiheiden kautta tarkasteltuna. tekwai [Internet]. 16. helmikuuta 2019 [viitattu 25. huhtikuuta 2024];36(4):37–52. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/79427