1.
Sivula A, Häyrynen S. Teollisten paikkakuntien kulttuurinen siirtymä. tekwai [Internet]. 9. tammikuuta 2020 [viitattu 22. syyskuuta 2020];37(4):4-. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/88905