1.
Männistö-Funk T, Matala S. Historiaa insinööreille nyt – tulevaisuutta varten. tekwai [Internet]. 8. maaliskuuta 2020 [viitattu 29. syyskuuta 2020];38(1):6-14. Saatavissa: https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90670