https://journal.fi/tekniikanwaiheita/issue/feed Tekniikan Waiheita 2021-03-30T11:23:54+03:00 Saara Matala saara.matala@gmail.com Open Journal Systems <div class="ingressi"> <p>Tekniikan Waiheita on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Tekniikan Waiheita on syksystä 2016 lähtien noudattanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä vertaisarvioiduille julkaisuille. Menettelytavan merkkinä on artikkelikohtainen vertaisarviointitunnus. Käsitellyt aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista ja teknologian käytön tavoista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja.</p> <p>Lehdessä julkaistaan artikkelien lisäksi museo-, konferenssi- ja kirjallisuuskatsauksia ja arvosteluita, sekä teknologian historiaa käsitteleviä uutisia. Lehti perustettiin vuonna 1983 levittämään tietoa tekniikan ja teknologian historiasta ja toimimaan teknillisten museoiden äänenkannattajana. Lehti muuttui rakenteeltaan historiatieteelliseksi aikakauslehdeksi vuonna 1994. Osa lehden numeroista on yhtä aihetta käsitteleviä teemanumeroita, joiden sisällöstä vastaavat vierailevat toimittajat. Lehden sivumäärä vaihtelee 52–100:n välillä numeroittain.</p> <p>Lisää tietoja lehdestä löytyy <a href="http://www.ths.fi/fi/tekniikan-waiheita">täältä</a>.</p> </div> https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103100 Suuret museokoneet – fyysisyyttä, historiaa ja kulttuuriperintötyötä 2021-03-30T11:23:54+03:00 Aaro Sahari aaro.sahari@gmail.com <p>Tekniikan Waiheita teemanumero suurista museoissa säilytettävistä ja esitettävistä koneista.</p> 2021-03-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Aaro Sahari https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103101 Uusia ideoita säilytykseen 2021-03-30T11:23:28+03:00 Richard Velthuizen velthuizen@eshcc.eur.nl <p>Toimintakuntoisen suuren ja monimutkaisen museoaluksen säilyttäminen on vaikea ja usein toimivia yhteistyöverkostoja vaativa prosessi. Rotterdamin merimuseossa ja Stroom-museossa Antwerpenissa vuorotellen sijaitseva höyrykäyttöinen viljaimuri “Stadsgraanzuiger 19” ilmentää museotyön haasteita historiallisen koneen tallentamiseksi pysyvästi. Artikkelissa Richard Velthuizen käy läpi viljaimurien historiaa ja Rotterdamin sataman sosioteknistä muutosta ja sijoittaa museoidun koneen säilytyshankkeen osaksi sataman ja yhteiskunnan muutosta. Hän esittelee samalla sen yhteisöllisen prosessin, jonka avulla suuri, uiva kone on voitu säilyttää.</p> 2021-03-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Richard Velthuizen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103124 "Toimiihan tämä laite?" paikalleen asetetun höyryveturin tulkintaa 2021-03-30T11:23:01+03:00 Anni Shepherd anni.lm.shepherd@gmail.com <p>Tämä artikkeli käsittelee höyryvetureiden staattista säilyttämistä ja esillepaNo.a museoissa. Artikkelin tapausesimerkkinä toimii brittiläinen Stirling Single No. 1-nimellä tunnettu G-luokan 4-2-2 höyryveturi, joka kuuluu Iso-Britannian kansallisen rautatiemuseon (National Railway Museum) kokoelmiin.</p> <p>Tapausesimerkin kautta tutkin veturin taustoja ja syitä sen staattisessa tilassa säilyttämiselle. Argumentoin, että höyryvetureiden ei tarvitse olla toimintakykyisiä ollakseen arvokkaita ja tärkeitä museoesineitä vaan että niiden staattinen tila voi olla niiden tulkinnalle myös suunnaton etu. Artikkelini käsittelee aihetta erityisesti museopedagogiikan ja yleisötyön näkökulmasta.</p> 2021-03-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Anni Shepherd https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103128 Moottoriajoneuvot museoajoneuvoina ja museo-objekteina 2021-03-30T11:22:34+03:00 Teppo Moilanen teppomoilanen@gmail.com <p>Tässä artikkelissa käsittelen moottoriajoneuvojen museaalisuutta. Museaalisten esineiden merkitykset muodostuvat hyvin erilaisista lähtökohdista. Museoajoneuvoiksi entisöityihin vanhoihin moottoriajoneuvoihin liittyvä keskeinen pyrkimys on niiden toiminnallisuuden ylläpitäminen. Hyötyajoneuvojen kohdalla museoajoneuvoksi entisöimisen lopputulos on ristiriitainen. Kun ajoneuvo entisöidään, se palautetaan tilaan, jollainen se ei ole koskaan ollut. Tiettyä käyttötarkoitusta varten valmistetun laitteen käytön jäljet ja käytettävyyden menneisyys katoavat. Museokokoelmien objekteilla toiminnallisuus on yleensä toissijaista. Niissä arvokkaimpana pidetään käyttöhistoriaa ja autenttisuutta todisteina.</p> <p>Esittelen myös lyhyesti Tie- ja vesirakennushallituksen hankinta-arkistoa ja Tiehallinnon kokoelmaa esimerkkinä laajasti kadonneen materiaalisen kulttuurin runsaasti kontekstualisoidusta kokonaisuudesta. Kokoelmiin kuuluu tienhoitokalustoa ja niiden hankintaan liittyviä asiakirjoja usealta vuosikymmeneltä. Museaalisesti nämä ovat siten arvokas kokonaisuus.</p> 2021-03-05T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Teppo Moilanen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103198 Suuri ilo, kalvava huoli 2021-03-30T11:22:06+03:00 Anni Antila Anni.Antila@mobilia.fi <p>Katsaus esittelee museoissa saatuja kokemuksia historiallisten ja erityisesti raskaiden ajoneuvojen kokoelmatyön ratkaisuista ajokuntoisuuden ja tieliikennekelpoisuuden suhteen. Täten tuodaan esiin käytännön havaintoja kolmen erilaisen museon kokoelmiin kuuluvien historiallisten ajoneuvojen säilyttämisestä tilanteissa, joissa ajoneuvon dynaamisia ominaisuuksia halutaan varjella.</p> 2021-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Anni Antila https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103199 Suomen merimuseon museolaivakuulumisia 2021-03-30T11:21:40+03:00 Johanna Aartomaa johanna.aartomaa@kansallismuseo.fi Juha Puustinen juha.puustinen@kansallismuseo.fi <p>Katsaus käsittelee Suomen merimuseon suurimpien museoalusten ylläpitoa. Höyryjäänmurtaja Tarmo telakoitiin viimeksi vuosina 2016–2017, ja majakkalaiva Kemin tekointi alkoi talvella 2020–2021. Molemmat alukset ovat kansallisesti merkittäviä museolaivoja, jotka on päätetty museoida heti käyttövuosiensa jälkeen. Katsaus avaa suurten museolaivojen telakointiin liittyvää tutkimusta, työtehtäviä ja yllätyksiä.</p> 2021-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Johanna Aartomaa, Juha Puustinen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103449 Jumalaiset robotit 2021-03-29T13:42:10+03:00 Kimi Kärki kierka@utu.fi <p>Kirja-arvostelu: Adrienne Mayor, <em>Gods and Robots. Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology.</em></p> 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Kimi Kärki https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103450 Laivanrakennustieteen ja tietämyksen maailmanhistoria 1800–2000 2021-03-29T13:42:10+03:00 Aaro Sahari aaro.sahari@gmail.com 2021-03-22T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Aaro Sahari https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/103200 Ilmarinen – Viron presidentin ja ylipäällikön konepaja 2021-03-30T11:21:13+03:00 Veijo Kauppinen veijo.kauppinen@professori.fi <p>Katsaus käsittelee Tallinnassa sijainnutta konepajaa.</p> 2021-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Veijo Kauppinen