https://journal.fi/tekniikanwaiheita/issue/feed Tekniikan Waiheita 2020-08-05T11:09:26+03:00 Saara Matala saara.matala@gmail.com Open Journal Systems <div class="ingressi"> <p>Tekniikan Waiheita on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Tekniikan Waiheita on syksystä 2016 lähtien noudattanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä vertaisarvioiduille julkaisuille. Menettelytavan merkkinä on artikkelikohtainen vertaisarviointitunnus. Käsitellyt aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista ja teknologian käytön tavoista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja.</p> <p>Lehdessä julkaistaan artikkelien lisäksi museo-, konferenssi- ja kirjallisuuskatsauksia ja arvosteluita, sekä teknologian historiaa käsitteleviä uutisia. Lehti perustettiin vuonna 1983 levittämään tietoa tekniikan ja teknologian historiasta ja toimimaan teknillisten museoiden äänenkannattajana. Lehti muuttui rakenteeltaan historiatieteelliseksi aikakauslehdeksi vuonna 1994. Osa lehden numeroista on yhtä aihetta käsitteleviä teemanumeroita, joiden sisällöstä vastaavat vierailevat toimittajat. Lehden sivumäärä vaihtelee 52–100:n välillä numeroittain.</p> <p>Lisää tietoja lehdestä löytyy <a href="http://www.ths.fi/fi/tekniikan-waiheita">täältä</a>.</p> </div> https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/97013 Arkipäivän teknologiat 2020-08-05T11:09:26+03:00 Petri Saarikoski petsaari@utu.fi 2020-07-08T22:30:17+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/96112 "Suodatinkahvia hienoksi leikattuna". Kahvinkeitin ja suomalaisten kotien modernisaatio 1950-luvulta 1970-luvulle 2020-08-05T11:09:00+03:00 Hannu Salmi hansalmi@utu.fi <p>Kahvin keittäminen ja nauttiminen ovat olennainen osa suomalaista arkea. Toisen maailmansodan jälkeen kahvin valmistaminen suodattamalla yleistyi vuosikymmen vuosikymmeneltä, ja myös automaattiset kahvinkeittimet tulivat kuluttajamarkkinoille 1950-luvulla. Artikkeli tutkii kotien modernisaatiota kahvin valmistamisen näkökulmasta 1950-luvun alusta 1970-luvun loppuun; siihen mennessä pannukahvin kulutus oli Suomessa voimakkaasti laskenut. Artikkeli pohjautuu sanoma- ja aikakauslehdistössä julkaistuihin kahvin, suodattimien ja kahvinkeittimien mainoksiin ja kahvia käsitteleviin artikkeleihin sekä analysoi Kansalliskirjaston digitoitujen lehtien kokoelmaa määrällisesti ja laadullisesti kahvinjuonnin näkökulmasta.</p> 2020-07-08T22:42:35+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/96986 Punainen V-kirjain varren päässä – sammutusvedenottopaikkojen merkit Suomessa 2020-08-05T11:09:03+03:00 Vesa Linja-aho linjaaho@gmail.com <p><em>Sisäasiainministeriö määräsi vuonna 1943 palokunnan sammutusvedenottopaikat merkittäväksi noin 1,5 metrin korkeuteen sijoitetulla punaisella V-kirjaimella. Sammutusvedenjakeluverkoston rakentaminen perustui vuoden 1933 palosääntöön, jossa oli määräys riittävästä sammutusveden saannista. Vesijohtoon liitetyt palopostit, jotka on vuodesta 1961 merkitty sinireunaisella palopostin avainta kuvaavalla pienellä taululla, ovat syrjäyttäneet erilliset vedenottopaikat V-merkkeineen, mutta V-opasteita löytyy edelleen teiden varsilta ympäri Suomea.</em></p> 2020-07-08T22:41:03+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/96987 Puukaasulla köröteltiin 2020-08-05T11:09:07+03:00 Veijo Kauppinen veijo.kauppinen@professori.fi <p>Katsaus puukaasutekniikkaan perustuvien ajoneuvojen historiasta Suomessa.&nbsp;</p> 2020-07-08T22:38:14+03:00 Copyright (c) 2020 Veijo Kauppinen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/96988 Demoskene nimettiin elävän perinnön luetteloon 2020-08-05T11:09:12+03:00 Markku Reunanen markku.reunanen@aalto.fi 2020-07-08T22:37:01+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/96989 Talouden tarttuvat tarinataudit 2020-08-05T11:09:16+03:00 Niklas Jensen-Eriksen niklas.jensen-eriksen@helsinki.fi <p>Kirja-arvostelu:</p> <p>Robert J. Shiller: Narrative Economics: How Stories Go Viral &amp; Drive Major Economic Events. Princeton University Press 2019.</p> 2020-07-08T22:35:40+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/96990 Suomi, ota kiinni jos saat 2020-08-05T11:09:20+03:00 Olli Turunen olli.turunen@helsinki.fi <p>Kirja-arvio:&nbsp;</p> <div class="page" title="Page 43"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Koponen, Juhani ja Saaritsa, Sakari (toim.) Nälkä- maasta hyvinvointivaltioksi: Suomi kehityksen kiinni- ottajana. Gaudeamus, 2019.</p> </div> </div> </div> 2020-07-08T22:34:27+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/96991 Lasia ruudun takaa – 3D-kierros Suomen lasimuseossa 2020-08-05T11:09:23+03:00 Lilli Sihvonen ltmsih@utu.fi <p>Arvio Suomen lasimuseon virtuaaliesittelystä.</p> 2020-07-08T22:32:43+03:00 Copyright (c) https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/97034 Teollisuusperintöä ja poikkeusaikoja - esittelyssä Rosenlew-museo 2020-08-05T11:08:56+03:00 Leila Stenroos leila.stenroos@pori.fi 2020-07-08T23:06:18+03:00 Copyright (c)