https://journal.fi/tekniikanwaiheita/issue/feed Tekniikan Waiheita 2019-10-26T09:53:57+03:00 Aaro Sahari aaro.sahari@gmail.com Open Journal Systems <div class="ingressi"> <p>Tekniikan Waiheita on neljä kerta vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Tekniikan Waiheita on syksystä 2016 lähtien noudattanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä vertaisarvioiduille julkaisuille. Menettelytavan merkkinä on artikkelikohtainen vertaisarviointitunnus. Käsitellyt aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista ja teknologian käytön tavoista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja.</p> <p>Lehdessä julkaistaan artikkelien lisäksi museo-, konferenssi- ja kirjallisuuskatsauksia ja arvosteluita, sekä teknologian historiaa käsitteleviä uutisia. Lehti perustettiin vuonna 1983 levittämään tietoa tekniikan ja teknologian historiasta ja toimimaan teknillisten museoiden äänenkannattajana. Lehti muuttui rakenteeltaan historiatieteelliseksi aikakauslehdeksi vuonna 1994. Osa lehden numeroista on yhtä aihetta käsitteleviä teemanumeroita, joiden sisällöstä vastaavat vierailevat toimittajat. Lehden sivumäärä vaihtelee 52–100:n välillä numeroittain.</p> <p>Lisää tietoja lehdestä löytyy <a href="http://www.ths.fi/fi/tekniikan-waiheita">täältä</a>.</p> </div> https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86771 Media-arkeologia – uuden ja vanhan median rajapinnalla 2019-10-26T09:53:57+03:00 Petri Saarikoski petsaari@utu.fi Lilli Sihvonen ltmsih@utu.fi 2019-10-23T17:10:12+03:00 Copyright (c) 2019 Petri Saarikoski, Lilli Sihvonen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86772 ”Leiki pöpiä – Kalle parantaa” 2019-10-26T09:53:28+03:00 Petri Saarikoski petsaari@utu.fi Markku Reunanen markku.reunanen@aalto.fi Jaakko Suominen jaasuo@utu.fi <p>Artikkeli käsittelee 1980-luvun alkupuoliskolla ilmestynyttä, Pekka Tolosen laatimaa <em>Kalle kotipsykiatri</em> -ohjelmaa, joka julkaistiin aluksi Apple II -mikrotietokoneelle <em>Prosessori</em>-lehdessä syyskuussa 1982. Sen tunnetuin variantti on <em>MikroBitin </em>ensimmäisessä numerossa keväällä 1984 ilmestynyt Commodore 64 -versio, jota oli kääntämässä Jyrki J. J. Kasvi. Ohjelma tunnetaan paitsi lukuisista koodivirheistään, joita yritettiin korjata useaan otteeseen, myös kotitietokoneharrastajien sitä kohtaan tuntemasta laajasta kiinnostuksesta. Artikkelissa käydään läpi psykiatriohjelman herättämää aikalaiskeskustelua ja sen merkitystä laajemmin osana aikansa ohjelmointikulttuuria, jota tukeneista medioista tärkeimmäksi nousivat kotitietokonelehdet. Teemme myös tarkemman, rakenteellisen analyysin <em>Kalle kotipsykiatrin</em> ohjelmakoodista.</p> 2019-10-23T17:30:19+03:00 Copyright (c) 2019 Petri Saarikoski, Markku Reunanen, Jaakko Suominen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86773 Aikansa mediateknologiasta kuriositeetiksi 2019-10-26T09:53:02+03:00 Lilli Sihvonen ltmsih@utu.fi <p>Lankapuhelin oli yli sata vuotta merkittävä, arkipäiväinen mediateknologia, jonka käyttö Suomessa on tulossa tiensä päähän. Liittymämäärät vähenevät, eikä vanhentunutta kuparijohtoa enää uusita. Vanhalla medialla on kuitenkin taipumusta hakeutua uusiin tehtäviin sekä muistuttaa itsestään uutisoinneissa ja kirpputoreilla myytävinä kuriositeetteina. Samalla vanhentuva mediateknologia alkaa näyttäytyä historiallisesti merkitykselliseltä.</p> 2019-10-23T17:53:39+03:00 Copyright (c) 2019 Lilli Sihvonen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86774 Vanhentunut Pete 2019-10-26T09:52:35+03:00 Katriina Heljakka katriina.heljakka@utu.fi <p>Katsauksen keskiössä ovat lelusuunnittelussa ilmenevä nostalginen teknologiasuhde ja vintageleikiksi kutsuttu esineleikin osa-alue. Kirjoituksessa esitelty uutuuslelu, <em>Obsolete Pete</em> (”Vanhentunut Pete”), ammentaa esikuvansa nykyteknologian mahdollisuuksien sijaan menneen ajan välineistöstä ja estetiikasta. Leluhahmon suunnittelun lähtökohtia peilataan katsauksessa lelusuunnittelun ajankohtaisiin trendeihin ja osoitetaan, miten materiaalilähtöinen retrovaatio tietoisena suunnittelun lähtökohtana voi merkitä myös vanhentuneen ja analogisen teknologian monipuolista hyödyntämistä uuden hahmolelun muotoilussa.</p> 2019-10-23T18:07:49+03:00 Copyright (c) 2019 Katriina Heljakka https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86775 Edistymispalkkien historia ja estetiikka 2019-10-26T09:52:09+03:00 Felix Raczkowski felix.raczkowski@uni-bayreuth.de Mary Shnayien Marie-luise.shnayien@ruhr-uni-bochum.de <p>Etenemispalkit mittaavat ihmisen tai koneellisen työn etenemistä teollisissa tai laskennallisissa yhteyksissä, ja ne näkyvät myös esteettisenä mittaustapahtumana populaarikulttuurissa. Etenemispalkkien esteettiset muodot ovat jatkuvasti muuttuneet, mutta niiden perustoiminta ja tarkoitus on pysynyt melko samanlaisena. Tämä kehitys herättää laajempia kysymyksiä digitaalisen median estetiikan muuttuvasta asemasta, joita tässä katsauksessa käsitellään mediahistoriallisen analyysin avulla. Tutkimuksessa esitellään tietyin esimerkkitapauksin toimintojen keskeisiä funktioita ja pohditaan muutoksen vaikutuksia etenemispalkkien paikkaan, muotoon ja yleisiin toimintaperiaatteisiin.</p> 2019-10-23T18:34:20+03:00 Copyright (c) 2019 Felix Raczkowski, Mary Shnayien https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86821 Markku Alanen – päätoimittaja, harrastaja ja innovaattori 2019-10-26T09:51:42+03:00 Petri Saarikoski petsaari@utu.fi <p>Tietokonelehti MikroBitin pitkäaikainen päätoimittaja Markku Alanen kuoli yllättäen toukokuun lopussa. Tietotekniikan harrastajille Alanen jäi mieleen lehden tärkeänä innovaattorina, joka jätti lähtemättömän ja vahvan vaikutuksen koko Suomen tietokonekulttuuriin.</p> 2019-10-25T14:44:14+03:00 Copyright (c) 2019 Petri Saarikoski https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86822 Digipelaamista rautaesiripun takana 2019-10-25T15:24:44+03:00 Jaakko Suominen jaasuo@utu.fi <p>Jaroslav Švelch. 2018. Gaming the Iron Curtain. How Teenagers and Amateurs in Communist Czechoslovakia Claimed the Medium of Computer Games. Cambridge, MA: MIT Press, 351 sivua.</p> 2019-10-25T15:14:48+03:00 Copyright (c) 2019 Jaakko Suominen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/86824 Pyörän ja pyöräilyn historiaa monitieteisesti 2019-10-25T15:24:45+03:00 Silja Laine silja.laine@aalto.fi <p>Invisible Bicycle, Parallel Histories and Different Timelines. Series: Technology and Change in History, Volume: 15. Editors: Tiina Männistö-Funk and Timo Myllyntaus 2018.</p> 2019-10-25T15:21:16+03:00 Copyright (c) 2019 Silja Laine