https://journal.fi/tekniikanwaiheita/issue/feed Tekniikan Waiheita 2022-06-11T12:46:58+03:00 Saara Matala saara.matala@gmail.com Open Journal Systems <div class="ingressi"> <p>Tekniikan Waiheita on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Tekniikan Waiheita on syksystä 2016 lähtien noudattanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä vertaisarvioiduille julkaisuille. Menettelytavan merkkinä on artikkelikohtainen vertaisarviointitunnus. Käsitellyt aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista ja teknologian käytön tavoista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja.</p> <p>Lehdessä julkaistaan artikkelien lisäksi museo-, konferenssi- ja kirjallisuuskatsauksia ja arvosteluita, sekä teknologian historiaa käsitteleviä uutisia. Lehti perustettiin vuonna 1983 levittämään tietoa tekniikan ja teknologian historiasta ja toimimaan teknillisten museoiden äänenkannattajana. Lehti muuttui rakenteeltaan historiatieteelliseksi aikakauslehdeksi vuonna 1994. Osa lehden numeroista on yhtä aihetta käsitteleviä teemanumeroita, joiden sisällöstä vastaavat vierailevat toimittajat. Lehden sivumäärä vaihtelee 52–100:n välillä numeroittain.</p> <p>Lisää tietoja lehdestä löytyy <a href="http://www.ths.fi/fi/tekniikan-waiheita">täältä</a>.</p> </div> https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/111532 Standardien kehityksen lyhyt historia 2021-10-01T13:59:01+03:00 Jussi Heikkilä jussi.heikkila@jyu.fi 2022-06-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Jussi Heikkilä https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119790 Autoalan koulutuksen vaiheet 2022-06-02T10:25:24+03:00 Reijo Valta reijo.valta@gmail.com <p>Kirja-arvostelu teoksista:&nbsp;</p> <p>Panu Nykänen. <em>Kun hevosvoimat syrjäyttivät hevosen – Autoalan koulutuksen tarve, synty ja vakiintuminen</em>. SATL 2019.</p> <p class="p2">Panu Nykänen. <em>Kun tietokoneet ottivat ohjat – Autoalan koulutuksen kasvu ja kansainvälistyminen. </em>SATL 2020.</p> 2022-06-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Reijo Valta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119778 Tekniikka ja kansallistunne 2022-06-01T17:26:52+03:00 Saara Matala saara.matala@gmail.com 2022-06-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Saara Matala https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119788 Suomalaisten työstökoneiden historiasta 2022-06-02T10:14:45+03:00 Veijo Kauppinen veijo.kauppinen@professori.fi <p>Muistoja suomalaisten työstökoneiden historiasta.</p> 2022-06-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Veijo Kauppinen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119789 Lectio praecursoria. Koeajoja: Auton käyttöönotto Suomessa 1900–1918 2022-06-02T10:20:33+03:00 Reijo Valta reijo.valta@gmail.com <p class="p1">Lektio praecursoria. Reijo Valta, Koeajoja: Auton käyttöönotto Suomessa 1900–1918. Jyväskylän yliopisto 2021. Taloushistorian väitös 15.01.2021, Jyväskylä.</p> 2022-06-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Reijo Valta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119779 Eero O. Erkko – nationalisti-insinööri nuoressa tasavallassa 2022-06-01T17:35:44+03:00 Niklas Jensen-Eriksen niklas.jensen-eriksen@helsinki.fi <p style="font-weight: 400;">Eero O. Erkko (1899–1969) oli diplomi-insinööri, kemisti, nationalisti ja Helsingin Sanomien omistajasuvun jäsen. Artikkelissa tarkastellaan hänen urakehitystään ja toimintaansa maailmansotien välisenä aikana. Erkko halusi vahvistaa kotimaansa taloutta ja heikentää ulkomaalaisten roolia. Työtoverina hän oli vaikea. Erkko työskenteli useiden valtionyritysten palveluksessa ja heittäytyi innolla mukaan niiden sisäisiin valtataisteluihin. Erkon voimakkain ase oli julkisuus: hän ujutti sukulehtensä sivuille epäedullisia artikkeleita valtionyritysten johtajien toiminnasta. Lopulta lahjakkaan, mutta monia siltoja polttaneen, diplomi-insinöörin oli vaikea löytää uutta työtä, joten hän päätti muuttaa Yhdysvaltoihin.</p> <p style="font-weight: 400;"> </p> 2022-06-11T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Niklas Jensen-Eriksen