https://journal.fi/tekniikanwaiheita/issue/feed Tekniikan Waiheita 2020-03-10T11:23:11+02:00 Saara Matala saara.matala@gmail.com Open Journal Systems <div class="ingressi"> <p>Tekniikan Waiheita on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Tekniikan Waiheita on syksystä 2016 lähtien noudattanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä vertaisarvioiduille julkaisuille. Menettelytavan merkkinä on artikkelikohtainen vertaisarviointitunnus. Käsitellyt aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista ja teknologian käytön tavoista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja.</p> <p>Lehdessä julkaistaan artikkelien lisäksi museo-, konferenssi- ja kirjallisuuskatsauksia ja arvosteluita, sekä teknologian historiaa käsitteleviä uutisia. Lehti perustettiin vuonna 1983 levittämään tietoa tekniikan ja teknologian historiasta ja toimimaan teknillisten museoiden äänenkannattajana. Lehti muuttui rakenteeltaan historiatieteelliseksi aikakauslehdeksi vuonna 1994. Osa lehden numeroista on yhtä aihetta käsitteleviä teemanumeroita, joiden sisällöstä vastaavat vierailevat toimittajat. Lehden sivumäärä vaihtelee 52–100:n välillä numeroittain.</p> <p>Lisää tietoja lehdestä löytyy <a href="http://www.ths.fi/fi/tekniikan-waiheita">täältä</a>.</p> </div> https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90668 Tekniikan historia sillanrakentajana 2020-03-10T11:23:11+02:00 Saara Matala saara.matala@ntnu.no 2020-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Saara Matala https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90670 Historiaa insinööreille nyt – tulevaisuutta varten 2020-03-10T11:22:42+02:00 Tiina Männistö-Funk tiina.maennistoe-funk@wiss.gess.ethz.ch Saara Matala saara.matala@ntnu.no <p><span class="TextRun SCXW175739539 BCX0" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW175739539 BCX0">Suomalainen insinöörikoulutus on tällä hetkellä historiatonta. Tulevat insinöörit eivät opi juuri mitään oman alansa historiasta tai laajemmin tekniikan historiasta. Tässä kirjoituksessa esitetään, miksi tämä on ongelma, asetetaan suomalainen tilanne kansainväliseen ja historialliseen kehykseen uusimman aihetta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden avulla sekä ehdotetaan korjausliikkeitä.&nbsp;</span></span></p> 2020-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Tiina Männistö-Funk, Saara Matala https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90673 Insinööriopetuksen kohtalonhetket 2020-03-10T11:22:15+02:00 Heikki Koponen koponen.heikki@gmail.com <p><span class="TextRun BCX0 SCXW25180556" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW25180556">Insinöörikoulutuksen kohdalla eräs monille sukupolville harmaita hiuksia tuottanut kysymys on tasapainoilu koulutuksen yleissivistävien ja ammattiosaamista tuottavien sisältöjen välillä. Vastatakseen tulevaisuuden monimutkaisiin haasteisiin, myös insinöörikoulutuksen on uudistuttava.&nbsp;</span></span></p> 2020-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Heikki Koponen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90675 Muistelmia Turun Sanomien tietojenkäsittelyn alkuvuosilta 2020-03-10T11:21:48+02:00 Timo Järvi timojarvi@gmail.com <p>Osallistuin vuosina 1964-67 Turun Sanomissa muutokseen manuaalisesta koneladonnasta<br>lehden tietokoneladontaan ensimmäisenä Euroopassa. Tämä prosessi tietokoneisti muitakin toimintoja<br>lehtitalossa. Näistä tapahtumista kerron henkilökohtaisten muistojen valossa.</p> 2020-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Timo Järvi https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90677 Kummituksen keksintökoje 2020-03-10T11:21:21+02:00 Marianna Karttunen marianna.karttunen@tekniikanmuseo.fi <p>Kuinka museot voivat toimia pienten lasten luovan oppimisen paikkoina ja millaiset suunnitteluperiaatteet auttavat vuorovaikutteisuuden ja leikillisyyden lisäämisessä?</p> 2020-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Marianna Karttunen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90678 Britannian kansallisen talouden nousu ja murentuminen 2020-03-10T11:20:54+02:00 Niklas Jensen-Eriksen niklas.jensen-eriksen@helsinki.fi <p>Kirja-arvostelu teoksesta: <span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">David Edgerton,&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">The Rise and Fall of the British Nation: A Twentieth-Century History</span></span><span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="SpellingError SCXW268237736 BCX0">Paperback</span><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">&nbsp;edition,&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="SpellingError SCXW268237736 BCX0">Penguin</span><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW268237736 BCX0">Books</span><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">&nbsp;2019 (</span><span class="SpellingError SCXW268237736 BCX0">Hardback</span><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">edition</span></span><span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">, Allen&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW268237736 BCX0">Lane</span><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">&nbsp;2018</span></span><span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">).</span></span><span class="TextRun SCXW268237736 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW268237736 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW268237736 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559738&quot;:240,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> 2020-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Niklas Jensen-Eriksen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90679 Insinöörien edunvalvontaa 2020-03-10T11:20:27+02:00 Anitra Komulainen Anitrae.komulainen@gmail.com <p>Kirja-arvostelu teoksesta: <span class="TextRun BCX0 SCXW140488189" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW140488189">Sampsa Kaataja:&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW140488189" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW140488189">Takamailta tekniikan kehityksen kärkeen: Insinööriliitto yhteiskunnallisena vaikuttajana 1919–2019</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW140488189" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW140488189">, Insinööriliitto, Helsinki.</span></span></p> 2020-03-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Anitra Komulainen https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/90680 Vuorimiehen velkainen elämä 2020-03-10T11:20:00+02:00 Ismo Björn ismo.bjorn@uef.fi <p>Kirja-arvostelu teoksesta: <span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">Kristiina&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">Kalleinen</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">&nbsp;(2019) Nils Gustaf Nordenskiö</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">l</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">d – Vuorimiehen ja tiedemiehen elämä.&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">Bidrag</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">&nbsp;till&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">kännedo</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">m</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">&nbsp;av&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">Fin</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">lands</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">natur</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">och</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">&nbsp;folk 208.&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">Societas</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">Scientiarum</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun BCX0 SCXW10132903">&nbsp;</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">F</span></span><span class="TextRun BCX0 SCXW10132903" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="SpellingError BCX0 SCXW10132903">ennica.</span></span></p> 2020-03-08T17:12:10+02:00 Copyright (c) 2020 Ismo Björn