Tekniikan Waiheita https://journal.fi/tekniikanwaiheita <div class="ingressi"> <p>Tekniikan Waiheita on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Lehdessä julkaistaan historiatieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa. Tekniikan Waiheita on syksystä 2016 lähtien noudattanut Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä vertaisarvioiduille julkaisuille. Menettelytavan merkkinä on artikkelikohtainen vertaisarviointitunnus. Käsitellyt aiheet ovat liikkuneet työväenkulttuurista ja teknologian käytön tavoista yksittäisten innovaatioiden tai laajojen teknologiajärjestelmien kehityksen historiaan ja teollisuuslaitosten menneisyyden kuvaukseen. Suuremmat artikkelit ovat pääasiassa olleet alan päätoimisten tutkijoiden tai alan opiskelijoiden kirjoittamia tutkimuksia tai tiedonantoja.</p> <p>Lehdessä julkaistaan artikkelien lisäksi museo-, konferenssi- ja kirjallisuuskatsauksia ja arvosteluita, sekä teknologian historiaa käsitteleviä uutisia. Lehti perustettiin vuonna 1983 levittämään tietoa tekniikan ja teknologian historiasta ja toimimaan teknillisten museoiden äänenkannattajana. Lehti muuttui rakenteeltaan historiatieteelliseksi aikakauslehdeksi vuonna 1994. Osa lehden numeroista on yhtä aihetta käsitteleviä teemanumeroita, joiden sisällöstä vastaavat vierailevat toimittajat. Lehden sivumäärä vaihtelee 52–100:n välillä numeroittain.</p> <p>Lisää tietoja lehdestä löytyy <a href="http://www.ths.fi/fi/tekniikan-waiheita">täältä</a>.</p> </div> Tekniikan Historian Seura THS ry fi-FI Tekniikan Waiheita 0780-5772 <p>Tekniikan Waiheita noudattaa&nbsp;<a href="http://www.tiedekustantajat.fi/">Suomen Tiedekustantajien Liiton</a> linjauksia julkaisun osien kopioimisesta. Artikkelien tulostaminen ja tallentaminen on sallittua yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslain mukaisesti. Opetus- ja tutkimustarkoituksiin artikkeleita saa tulostaa, kopioida ja tallentaa sekä käyttää&nbsp;<a href="http://www.kopiosto.fi/kopiosto/fi_FI/">Kopioston</a> kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Muusta käytöstä tulee sopia erikseen tekijänoikeuden haltijan kanssa.</p> Standardien kehityksen lyhyt historia https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/111532 Jussi Heikkilä Copyright (c) 2022 Jussi Heikkilä http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-11 2022-06-11 40 1 38 39 10.33355/tw.111532 Autoalan koulutuksen vaiheet https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119790 <p>Kirja-arvostelu teoksista:&nbsp;</p> <p>Panu Nykänen. <em>Kun hevosvoimat syrjäyttivät hevosen – Autoalan koulutuksen tarve, synty ja vakiintuminen</em>. SATL 2019.</p> <p class="p2">Panu Nykänen. <em>Kun tietokoneet ottivat ohjat – Autoalan koulutuksen kasvu ja kansainvälistyminen. </em>SATL 2020.</p> Reijo Valta Copyright (c) 2022 Reijo Valta http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-11 2022-06-11 40 1 40 41 10.33355/tw.119790 Eero O. Erkko – nationalisti-insinööri nuoressa tasavallassa https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119779 <p style="font-weight: 400;">Eero O. Erkko (1899–1969) oli diplomi-insinööri, kemisti, nationalisti ja Helsingin Sanomien omistajasuvun jäsen. Artikkelissa tarkastellaan hänen urakehitystään ja toimintaansa maailmansotien välisenä aikana. Erkko halusi vahvistaa kotimaansa taloutta ja heikentää ulkomaalaisten roolia. Työtoverina hän oli vaikea. Erkko työskenteli useiden valtionyritysten palveluksessa ja heittäytyi innolla mukaan niiden sisäisiin valtataisteluihin. Erkon voimakkain ase oli julkisuus: hän ujutti sukulehtensä sivuille epäedullisia artikkeleita valtionyritysten johtajien toiminnasta. Lopulta lahjakkaan, mutta monia siltoja polttaneen, diplomi-insinöörin oli vaikea löytää uutta työtä, joten hän päätti muuttaa Yhdysvaltoihin.</p> <p style="font-weight: 400;"> </p> Niklas Jensen-Eriksen Copyright (c) 2022 Niklas Jensen-Eriksen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-11 2022-06-11 40 1 6 27 10.33355/tw.119779 Tekniikka ja kansallistunne https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119778 Saara Matala Copyright (c) 2022 Saara Matala http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-11 2022-06-11 40 1 4 5 10.33355/tw.119778 Suomalaisten työstökoneiden historiasta https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119788 <p>Muistoja suomalaisten työstökoneiden historiasta.</p> Veijo Kauppinen Copyright (c) 2022 Veijo Kauppinen http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-11 2022-06-11 40 1 28 31 10.33355/tw.119788 Lectio praecursoria. Koeajoja: Auton käyttöönotto Suomessa 1900–1918 https://journal.fi/tekniikanwaiheita/article/view/119789 <p class="p1">Lektio praecursoria. Reijo Valta, Koeajoja: Auton käyttöönotto Suomessa 1900–1918. Jyväskylän yliopisto 2021. Taloushistorian väitös 15.01.2021, Jyväskylä.</p> Reijo Valta Copyright (c) 2022 Reijo Valta http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-06-11 2022-06-11 40 1 32 37 10.33355/tw.119789