Tietoa julkaisusta

Tiedepolitiikka-lehden tehtävänä on toimia foorumina ensi sijassa suomen kielellä käytävälle tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle. Lehden tavoitteena on tutkimuspohjaisesti tuoda esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä.

Tiedepolitiikka-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti ilmestyy pelkästään sähköisenä ja on välittömästin avoin. 

Tiedepolitiikka-lehdessä julkaistaan:

  • artikkeleita, vertaisarvioituja A1 artikkeleita ja vertaisarvioimattomia, tieteellisiä artikkeleita B1
  • lectioita
  • katsauksia
  • keskustelu puheenvuoroja
  • kirja-arvioita

Vertaisarvioinnissa Tiedepolitiikka-lehti noudattaa TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Ohjeita vertaisarvioijille löytyy TSV:n sivuilta.