Päätoimittaja
tutkija Kari Kuoppala
Kuvittaja
Maria Lahdenperä
Taittaja
Tuija Rimmi

Toimituskunta
professori Aki-Mauri Huhtinen,
FT Osmo Lampinen,
tutkijatohtori Reetta Muhonen,
tutkimuspäällikkö Mika Pantzar,
dosentti Osmo Pekonen
dosentti Taina Saarinen,
dosentti Riikka Stewen,
tutkimuskoordinaattori Juha Tuunainen,
professori (emeritus) Tapio Varis,
FT Marja-Liisa Viherä