Moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tavoitteellinen johtaminen korkeakoulussa

Kirjoittajat

Avainsanat:

tasa-arvo, moninaisuus, yhdenvertaisuus, johtaminen, DEI