https://journal.fi/tiedepolitiikka/issue/feed Tiedepolitiikka 2022-06-16T09:31:29+03:00 Tuija Rimmi toimisto@tiedeliitto.net Open Journal Systems <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119892 Historian tutkija 2022-06-07T15:00:11+03:00 Hannu Huvinen hannu.huvinen@gmail.com 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/113599 Vielä kerran yliopistouudistuksesta 2022-01-17T11:54:04+02:00 Ahola Sakari sakaho@utu.fi 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/113705 Tutkimuksia ammatillisesta koulutuksesta ja inhimillisestä pääomasta yli elinkaaren 2022-01-21T12:39:12+02:00 Jani-Petteri Ollikainen jani-petteri.ollikainen@labore.fi 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119890 Ammattikorkeakoulujen omistajien ohjaus kehittymässä eri suuntiin 2022-06-07T14:55:16+03:00 Sami Savolainen Sami.Savolainen@turkuamk.fi 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/115826 Väitöskirjan tulokset käyttöön? Analyysi varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta käsittelevissä väitöskirjoissa esitettyjen suositusten käytettävyydestä 2022-05-16T14:52:39+03:00 Jaanet Salminen jaanes@utu.fi Miia Tuominen miia.tuominen@utu.fi Mira Huusko mira.huusko@karvi.fi <p style="font-weight: 400;">Artikkelissa tarkastellaan kotimaisissa väitöskirjoissa esitettyjä suosituksia. Analyysin kohteena ovat vuonna 2020 sähköisesti julkaistut varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta käsittelevät väitöskirjat (n = 72). Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, millaiset väitöskirjojen rakenteelliset ja suositusten esitystapaan liittyvät tekijät voivat edistää suositusten käytettävyyttä. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa tarkasteltiin myös numeerista vaihtelua. Suositusten käytettävyyttä edistävät tekijät liittyivät sekä väitöskirjojen rakenteellisiin ratkaisuihin että suositustapaan. Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotetaan, miten tuloksiin perustuvat suositukset tulisi väitöskirjoissa esittää, jotta ne ovat mahdollisimman helposti hyödynnettävissä.</p> 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/115004 Puheenjohtajan tervehdys 2022-02-22T20:33:34+02:00 Taina Saarinen taina.m.saarinen@jyu.fi <p>Teksti perustuu Edistyksellisen tiedeliiton juhlaseminaarissa 10.2.2022 pidettyyn avauspuheenvuoroon.&nbsp;</p> 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119875 Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen tervehdys 2022-06-07T11:55:36+03:00 Antti Kurvinen antti.kurvinen@gov.fi 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119883 Vararehtori Marja Sutelan tervehdys 2022-06-07T14:14:40+03:00 Marja Sutela marja.sutela@tuni.fi 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119888 Tutkimuksen autonomiasta innovaatiotehtailuun. 2022-06-07T14:26:10+03:00 Kari Immonen kimmonen@utu.fi 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/115436 Onko sivistysyliopisto vielä olemassa? 2022-03-17T09:48:19+02:00 Mikko Lahtinen mikko.lahtinen@tuni.fi <p>Puheenvuoro Edistyksellisen tiedeliiton seminaarissa <em>Tiede- ja korkeakoulupolitiikan uudet tuulet Tampereen yliopiston näkökulmasta</em> (Tampereen yliopisto 9.3. 2022)</p> 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119889 Opetus ja tutkimus työnä ja elämäntapana 2022-06-07T14:37:33+03:00 Oili-Helan Ylijoki oili-helena.ylijoki@tuni.fi 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/116043 Tieto, epäilys ja politiikka 2022-04-11T14:05:16+03:00 Pertti Alasuutari Pertti.Alasuutari@tuni.fi <p>Artikkeli pohtii, miten on mahdollista, että samanaikaisesti kun tekniikka, talous ja hallinta perustuvat entistä enemmän tietoon ja erilaisiin mitattaviin asioihin, epäilys ja epäluuloisuus tietoa kohtaan on lisääntynyt ja huijaamisesta tai ilmiselvien valheiden levittämisestä on tullut entistä keskeisempi osa politiikkaa. Kirjoittajan mukaan kasvanut tiedekriittisyys ja autoritaaristen johtamistapojen yleistyminen ei ole vastaisku läntisen kulttuuripiirin liberalismia kohtaan, vaan tulosta ylirajaiseksi muuttuneen kulttuurimme sisäisestä jännitteestä. Taustalla on 1980-luvulta alkanut siirtymä valtio- ja byrokratiakeskeisemmästä uusliberalistiseen hallinnan malliin.</p> 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119871 Juhlavuoden alkua: tapahtumia ja vanhempaa sekä uudempaa korkeakoulupolitiikkaa 2022-06-07T11:01:33+03:00 Kari Kuoppala kari.kuoppala@tuni.fi 2022-06-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022