https://journal.fi/tiedepolitiikka/issue/feed Tiedepolitiikka 2020-09-18T17:10:25+03:00 Tuija Rimmi tiedepolitiikka@tiedeliitto.net Open Journal Systems <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98235 Näkökulmia oppimiseen 2020-09-18T14:22:15+03:00 Kari Kuoppala kari.kuoppala@tuni.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98236 Tieteellinen kirjoittaminen tutkijaryhmänä 2020-09-18T17:07:59+03:00 Tarja Aaltonen tstaaltonen@gmail.com Tiina Hautamäki tiina.tiilikka@seamk.fi Lea Henriksson lea.henriksson1@gmail.com Heli Valokivi heli.valokivi@jyu.fi Minna Zechner minna.zechner@ulapland.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98237 Koulutuksen hallinnan utopiat 2020-09-18T15:13:14+03:00 Antti Saari antti.saari@tuni.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98238 Muistamme: Kolme Edistyksellisen tiedeliiton kunniajäsentä poistunut joukostamme 2020-09-18T15:17:00+03:00 Kari Kuoppala kari.kuoppala@tuni.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98240 Kuuleeko strateginen johto? 2020-09-18T15:28:19+03:00 Hanna Kuusela hanna.kuusela@tuni.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98241 Monenlaiset polut opettajaksi 2020-09-18T15:39:15+03:00 Mirva Heikkilä mirva.heikkila@utu.fi Nina Haltia nina.haltia@utu.fi Mervi Lahtomaa mervi.lahtomaa@utu.fi Anu Warinowski Anu.Warinowski@utu.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98244 Maailma on muuttunut ja myös koulutuksen on muututtava 2020-09-18T15:58:10+03:00 Pekka Neittaanmäki pekka.neittaanmaki@jyu.fi Martti Lehto martti.j.lehto@jyu.fi Matti Savonen matti.j.savonen@jyu.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98247 Suomen Akatemian huippuyksikköpolitiikasta lähtölaukaus maailman parantamiseen 2020-09-18T16:16:03+03:00 Heikki Lyytinen heikki.j.lyytinen@jyu.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98250 Miksi älykkyyseroja (ei) saa tutkia? 2020-09-18T16:24:07+03:00 Osmo Tammisalo osmo.tammisalo@welho.com 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98251 Tohtoreita enemmän yrityksiin ja johtopaikoille 2020-09-18T16:29:41+03:00 Pekka Neittaanmäki pekka.neittaanmaki@jyu.fi 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98252 Täällä Lontoo: BBC:n suomalaistoimittajat idän ja lännen välisessä informaatiosodassa 2020-09-18T16:35:52+03:00 Tapio Varis ptvaris@gmail.com 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98253 Rauhantutkimus kautta vuosien 2020-09-18T16:41:44+03:00 Aki-Mauri Huhtinen aki_huhtinen@hotmail.com 2020-09-18T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020