https://journal.fi/tiedepolitiikka/issue/feed Tiedepolitiikka 2024-04-02T10:30:49+03:00 Mervi Friman, Mira Huusko ja Reetta Muhonen Tiedepolitiikka@tiedeliitto.net Open Journal Systems <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/132011 Tieteidenväliset ja transtieteiset tutkijat: 2023-09-07T20:28:39+03:00 Mikko Salmela Bianca Vienni Baptista Kirsi Cheas <p><span style="font-weight: 400;">Tieteidenvälisen ja transtieteisen tutkimuksen ytimessä on pitkälti vaiettu "ilkeä" ongelma: tällaista tutkimusta yksilöllisessä työssään tekevien tutkijoiden asema tiedeyhteisössä. Artikkelissa osoitetaan, millaisia institutionaalisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja psykologisia haasteita tieteidenväliset ja transtieteiset tutkijat kohtaavat. Tutkijoiden asemaa verrataan Caniglian ja Vogelin (2023) pohjalta queerien asemaan heteronormatiivisessa ja seksuaalibinäärissä yhteiskunnassa. Artikkeli ehdottaa tieteidenvälisten ja transtieteisten tutkijoiden aseman käsitteellistämistä tällaisten tutkijoiden tunnustuksen ongelmaksi. Artikkeli erottaa toisistaan sosiaalisen ja institutionaalisen tunnustuksen: siinä missä tutkijat voivat keskuudessaan edistää sosiaalista tunnustusta, institutionaalinen tunnustus edellyttää aktiivisia tiedepoliittisia toimenpiteitä.</span></p> 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/140939 Hulluudesta ja huvista: 2023-11-14T16:22:47+02:00 Reeta Karjalainen 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142642 Yhteiset ja erilaiset todellisuudet 2024-01-17T17:31:05+02:00 Arto Selkälä Pekka Räsänen 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/143266 Evidenssistä lähtevä keskustelu 2024-02-13T10:47:25+02:00 Juha Tapio Himanka 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142590 Monimuotoinen ja ihmistä lähellä oleva toimintatutkimus 2024-02-23T10:55:03+02:00 Pia Houni 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142973 Monikielistä pedagogiikkaa ja limittäiskieleilyä 2024-02-02T00:33:56+02:00 Lea Pennanen 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142738 Merkitys syntyy kontekstissa 2024-01-23T14:51:19+02:00 Riitta Pyykkö 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142956 Lukemisen sietämätön paino ja keveys 2024-02-01T10:38:52+02:00 Leena Rönkkö 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142811 Tutkijan rooli yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana 2024-01-27T21:11:50+02:00 Sanni Salonen 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142828 Opiskelijoiden vastavuoroinen vertaisryhmä apuna korkeakouluopinnoissa 2024-01-29T11:58:42+02:00 Hanna Alaniska 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/141914 Tieteellisen ajattelun oppiminen ja opettaminen yliopistoissa 2023-12-11T10:54:28+02:00 Heidi Salmento 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/143677 Toiminnan moninaisuus, arvostus ja palkitseminen korkeakouluissa 2024-02-29T12:02:36+02:00 Reetta Muhonen Mira Huusko Mervi Friman 2024-04-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka