https://journal.fi/tiedepolitiikka/issue/feed Tiedepolitiikka 2021-02-23T13:06:28+02:00 Tuija Rimmi tiedepolitiikka@tiedeliitto.net Open Journal Systems <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102762 Tieteen tuottamisen ja hyödyntämisen tilat: paikat, olosuhteet ja kulttuuri 2021-02-18T13:42:12+02:00 Kari Kuoppla kari.kuoppala@tuni.fi 2021-02-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102764 Tiedepopulismi ja valistus 2021-02-18T13:54:20+02:00 Jukka Himanka Juha.Himanka@ulapland.fi 2021-02-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102371 Henkilökohtaisten terveystietojen hyödyntämisen oikeutukset 2021-02-18T15:27:12+02:00 Karoliina Snell karoliinasnell@gmail.com <p>Suomi pyrkii terveysdatan hyödyntämisen kärkimaaksi. Maamme valttina nähdään laajat ja kattavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät rekisteriaineistot. Suomessa onkin tehty merkittäviä panostuksia uusiin infrastruktuureihin ja lainsäädäntöä on päivitetty, jotta terveystietoja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti. Kaikki tämä on tapahtunut ilman kunnollista julkista keskustelua. Tässä artikkelissa esittelen syitä hiljaisuudelle sekä argumentoin, miksi keskustelua pitäisi käydä. Keskustelua vaimentavat muun muassa vetoaminen yhteiseen hyvään sekä jaettuun kansalliseen tahtotilaan. Nämä argumentit eivät jätä tilaa kritiikille, vaikka kysymykset esimerkiksi suostumuksesta ja eettisestä arvioinnista ovat ajankohtaisia.</p> 2021-02-18T14:13:35+02:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102156 Ruukkukasveja viherhuoneissa? 2021-02-18T15:27:13+02:00 Iina Soiri iina.soiri@formin.fi <p><strong>Afrikan mantereen tiedeyhteisössä ja kansallisessa keskustelussa eniten keskustelua ovat viime vuosina nostattaneet vaatimukset tutkimuksen ja opetuksen dekolonisaatiosta Etelä-Afrikan vuonna 2015 leimahtaneiden opiskelijaprotestien myötä. Tieteen dekolonisaation tavoitteena on tutkimusagendan relevanssin kiinnittyminen Afrikan maiden omaan kehitykseen, sekä kolonialismin perintöjä kantavan tiedekäsityksen uusintaminen ja demokratisointi.</strong></p> 2021-02-18T14:16:38+02:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98034 Kansainvälisestä LINKS-hankkeesta oppia LUMA-opettajien jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen 2021-02-23T13:06:28+02:00 Risto Tapio Leinonen risto.leinonen@uef.fi Mikko H. P. Kesonen mikko.kesonen@uef.fi Pekka E. Hirvonen pekka.hirvonen@kitee.fi Mervi A. Asikainen mervi.asikainen@uef.fi Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi <p><em>Luonnontieteiden ja matematiikan opettajien (LUMA-opettajien) jatkuva ammatillinen oppiminen voi tarjota ratkaisun tulevaisuuden osaajapulaan luonnontieteiden ja teknologioiden aloilla. Kansainvälisessä LINKS-hankkeessa tarkasteltiin luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opettajien jatkuvan ammatillisen oppimisen toteutusmalleja viidessä Euroopan maassa. Risto Leinonen kollegoineen kuvaa artikkelissaan hankkeen kautta esiin nousseita strategioita, joilla voidaan tukea opettajien jatkuvaa ammatillista oppimista.</em></p> 2021-02-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/101609 ‘At Once So Uniform and So Diverse’ 2021-02-18T15:27:15+02:00 Arto Aniluoto arto.aniluoto@alumni.Helsinki.fi 2021-02-18T14:21:27+02:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102766 Negotiating the ‘migrant elite’: Boundary making and social identities among skilled migrants in Finland 2021-02-18T14:46:30+02:00 Kaisu Koskela kaisukoskela@hotmail.com 2021-02-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102767 Edistyksen Päivät 2020 2021-02-18T15:27:15+02:00 Kari Kuoppala kari.kuoppala@tuni.fi 2021-02-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/100667 Korkeakoulututkimukselliset (harha)polut uhkana ja mahdollisuutena 2021-02-18T15:27:15+02:00 Taina Saarinen taina.m.saarinen@jyu.fi <p>Tutkimus esitetään usein lineaarisena prosessina, kun totuus on toinen. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan korkeakoulutusta esimerkkinä monitasoisesta ja monipaikkaisesta politiikasta, jonka taakse pääsee usein vain harhapolkujen ja uusintayritysten avulla. Kirjoitus perustuu Jyväskylän yliopistossa 9.12. 2020 pidettyyn professorin juhlaluentoon.</p> 2021-02-18T15:18:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102769 Biologi vaietkoon tuloerokeskustelusta 2021-02-18T15:22:59+02:00 Osmo Tammisalo osmo.tammisalo@welho.com 2021-02-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/99960 Uusia avauksia kulttuurien välisten suhteiden määrittelyyn 2021-02-18T15:27:16+02:00 Jouni Huhtanen jouni.huhtanen@gmail.com 2021-02-18T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka