Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> Edistyksellinen tiedeliitto ry fi-FI Tiedepolitiikka 0782-0674 Tieteen tuottamisen ja hyödyntämisen tilat: paikat, olosuhteet ja kulttuuri https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102762 Kari Kuoppla Copyright (c) 2021-02-15 2021-02-15 45 4 4 6 Tiedepopulismi ja valistus https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102764 Jukka Himanka Copyright (c) 2021-02-15 2021-02-15 45 4 7–15 7–15 Henkilökohtaisten terveystietojen hyödyntämisen oikeutukset https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102371 <p>Suomi pyrkii terveysdatan hyödyntämisen kärkimaaksi. Maamme valttina nähdään laajat ja kattavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät rekisteriaineistot. Suomessa onkin tehty merkittäviä panostuksia uusiin infrastruktuureihin ja lainsäädäntöä on päivitetty, jotta terveystietoja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti. Kaikki tämä on tapahtunut ilman kunnollista julkista keskustelua. Tässä artikkelissa esittelen syitä hiljaisuudelle sekä argumentoin, miksi keskustelua pitäisi käydä. Keskustelua vaimentavat muun muassa vetoaminen yhteiseen hyvään sekä jaettuun kansalliseen tahtotilaan. Nämä argumentit eivät jätä tilaa kritiikille, vaikka kysymykset esimerkiksi suostumuksesta ja eettisestä arvioinnista ovat ajankohtaisia.</p> Karoliina Snell Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-02-18 2021-02-18 45 4 16–21 16–21 Ruukkukasveja viherhuoneissa? https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102156 <p><strong>Afrikan mantereen tiedeyhteisössä ja kansallisessa keskustelussa eniten keskustelua ovat viime vuosina nostattaneet vaatimukset tutkimuksen ja opetuksen dekolonisaatiosta Etelä-Afrikan vuonna 2015 leimahtaneiden opiskelijaprotestien myötä. Tieteen dekolonisaation tavoitteena on tutkimusagendan relevanssin kiinnittyminen Afrikan maiden omaan kehitykseen, sekä kolonialismin perintöjä kantavan tiedekäsityksen uusintaminen ja demokratisointi.</strong></p> Iina Soiri Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-02-18 2021-02-18 45 4 22–29 22–29 Kansainvälisestä LINKS-hankkeesta oppia LUMA-opettajien jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/98034 <p><em>Luonnontieteiden ja matematiikan opettajien (LUMA-opettajien) jatkuva ammatillinen oppiminen voi tarjota ratkaisun tulevaisuuden osaajapulaan luonnontieteiden ja teknologioiden aloilla. Kansainvälisessä LINKS-hankkeessa tarkasteltiin luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opettajien jatkuvan ammatillisen oppimisen toteutusmalleja viidessä Euroopan maassa. Risto Leinonen kollegoineen kuvaa artikkelissaan hankkeen kautta esiin nousseita strategioita, joilla voidaan tukea opettajien jatkuvaa ammatillista oppimista.</em></p> Risto Tapio Leinonen Mikko H. P. Kesonen Pekka E. Hirvonen Mervi A. Asikainen Maija Aksela Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-02-18 2021-02-18 45 4 30 39 ‘At Once So Uniform and So Diverse’ https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/101609 Arto Aniluoto Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-02-18 2021-02-18 45 4 40–45 40–45 Negotiating the ‘migrant elite’: Boundary making and social identities among skilled migrants in Finland https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102766 Kaisu Koskela Copyright (c) 2021-02-15 2021-02-15 45 4 46–50 46–50 Edistyksen Päivät 2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102767 Kari Kuoppala Copyright (c) 2021 2021-02-15 2021-02-15 45 4 51 52 Korkeakoulututkimukselliset (harha)polut uhkana ja mahdollisuutena https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/100667 <p>Tutkimus esitetään usein lineaarisena prosessina, kun totuus on toinen. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan korkeakoulutusta esimerkkinä monitasoisesta ja monipaikkaisesta politiikasta, jonka taakse pääsee usein vain harhapolkujen ja uusintayritysten avulla. Kirjoitus perustuu Jyväskylän yliopistossa 9.12. 2020 pidettyyn professorin juhlaluentoon.</p> Taina Saarinen Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-02-18 2021-02-18 45 4 53 55 Biologi vaietkoon tuloerokeskustelusta https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102769 Osmo Tammisalo Copyright (c) 2021-02-15 2021-02-15 45 4 56–59 56–59 Uusia avauksia kulttuurien välisten suhteiden määrittelyyn https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/99960 Jouni Huhtanen Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-02-18 2021-02-18 45 4 60–62 60–62