Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> Edistyksellinen tiedeliitto ry fi-FI Tiedepolitiikka 0782-0674 Vielä kerran yliopistouudistuksesta https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/113599 Ahola Sakari Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka 2022-06-16 2022-06-16 47 1 60 62 Tutkimuksia ammatillisesta koulutuksesta ja inhimillisestä pääomasta yli elinkaaren https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/113705 Jani-Petteri Ollikainen Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka 2022-06-16 2022-06-16 47 1 51–54 51–54 Ammattikorkeakoulujen omistajien ohjaus kehittymässä eri suuntiin https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119890 Sami Savolainen Copyright (c) 2022 2022-06-16 2022-06-16 47 1 55–58 55–58 Historian tutkija https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119892 Hannu Huvinen Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka 2022-06-16 2022-06-16 47 1 59 59 Puheenjohtajan tervehdys https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/115004 <p>Teksti perustuu Edistyksellisen tiedeliiton juhlaseminaarissa 10.2.2022 pidettyyn avauspuheenvuoroon.&nbsp;</p> Taina Saarinen Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka 2022-06-16 2022-06-16 47 1 19–20 19–20 Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen tervehdys https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119875 Antti Kurvinen Copyright (c) 2022 2022-06-16 2022-06-16 47 1 22–22 22–22 Vararehtori Marja Sutelan tervehdys https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119883 Marja Sutela Copyright (c) 2022 2022-06-16 2022-06-16 47 1 23–24 23–24 Tutkimuksen autonomiasta innovaatiotehtailuun. https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119888 Kari Immonen Copyright (c) 2022 2022-06-16 2022-06-16 47 1 25–30 25–30 Onko sivistysyliopisto vielä olemassa? https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/115436 <p>Puheenvuoro Edistyksellisen tiedeliiton seminaarissa <em>Tiede- ja korkeakoulupolitiikan uudet tuulet Tampereen yliopiston näkökulmasta</em> (Tampereen yliopisto 9.3. 2022)</p> Mikko Lahtinen Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka 2022-06-16 2022-06-16 47 1 31–36 31–36 Opetus ja tutkimus työnä ja elämäntapana https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119889 Oili-Helan Ylijoki Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka 2022-06-16 2022-06-16 47 1 37–41 37–41 Tieto, epäilys ja politiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/116043 <p>Artikkeli pohtii, miten on mahdollista, että samanaikaisesti kun tekniikka, talous ja hallinta perustuvat entistä enemmän tietoon ja erilaisiin mitattaviin asioihin, epäilys ja epäluuloisuus tietoa kohtaan on lisääntynyt ja huijaamisesta tai ilmiselvien valheiden levittämisestä on tullut entistä keskeisempi osa politiikkaa. Kirjoittajan mukaan kasvanut tiedekriittisyys ja autoritaaristen johtamistapojen yleistyminen ei ole vastaisku läntisen kulttuuripiirin liberalismia kohtaan, vaan tulosta ylirajaiseksi muuttuneen kulttuurimme sisäisestä jännitteestä. Taustalla on 1980-luvulta alkanut siirtymä valtio- ja byrokratiakeskeisemmästä uusliberalistiseen hallinnan malliin.</p> Pertti Alasuutari Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka 2022-06-16 2022-06-16 47 1 42–50 42–50 Juhlavuoden alkua: tapahtumia ja vanhempaa sekä uudempaa korkeakoulupolitiikkaa https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/119871 Kari Kuoppala Copyright (c) 2022 2022-06-16 2022-06-16 47 1 3–6 3–6 Väitöskirjan tulokset käyttöön? Analyysi varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta käsittelevissä väitöskirjoissa esitettyjen suositusten käytettävyydestä https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/115826 <p style="font-weight: 400;">Artikkelissa tarkastellaan kotimaisissa väitöskirjoissa esitettyjä suosituksia. Analyysin kohteena ovat vuonna 2020 sähköisesti julkaistut varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta käsittelevät väitöskirjat (n = 72). Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, millaiset väitöskirjojen rakenteelliset ja suositusten esitystapaan liittyvät tekijät voivat edistää suositusten käytettävyyttä. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa tarkasteltiin myös numeerista vaihtelua. Suositusten käytettävyyttä edistävät tekijät liittyivät sekä väitöskirjojen rakenteellisiin ratkaisuihin että suositustapaan. Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotetaan, miten tuloksiin perustuvat suositukset tulisi väitöskirjoissa esittää, jotta ne ovat mahdollisimman helposti hyödynnettävissä.</p> Jaanet Salminen Miia Tuominen Mira Huusko Copyright (c) 2022 Tiedepolitiikka 2022-06-16 2022-06-16 47 1 7–18 7–18