Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> fi-FI Tiedepolitiikka@tiedeliitto.net (Mervi Friman, Mira Huusko ja Reetta Muhonen) tiedepolitiikka@tiedeliitto.net (Mervi Friman, Mira Huusko ja Reetta Muhonen) ti, 02 huhti 2024 10:30:49 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Toiminnan moninaisuus, arvostus ja palkitseminen korkeakouluissa https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/143677 Reetta Muhonen, Mira Huusko, Mervi Friman Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/143677 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Tieteidenväliset ja transtieteiset tutkijat: https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/132011 <p><span style="font-weight: 400;">Tieteidenvälisen ja transtieteisen tutkimuksen ytimessä on pitkälti vaiettu "ilkeä" ongelma: tällaista tutkimusta yksilöllisessä työssään tekevien tutkijoiden asema tiedeyhteisössä. Artikkelissa osoitetaan, millaisia institutionaalisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja psykologisia haasteita tieteidenväliset ja transtieteiset tutkijat kohtaavat. Tutkijoiden asemaa verrataan Caniglian ja Vogelin (2023) pohjalta queerien asemaan heteronormatiivisessa ja seksuaalibinäärissä yhteiskunnassa. Artikkeli ehdottaa tieteidenvälisten ja transtieteisten tutkijoiden aseman käsitteellistämistä tällaisten tutkijoiden tunnustuksen ongelmaksi. Artikkeli erottaa toisistaan sosiaalisen ja institutionaalisen tunnustuksen: siinä missä tutkijat voivat keskuudessaan edistää sosiaalista tunnustusta, institutionaalinen tunnustus edellyttää aktiivisia tiedepoliittisia toimenpiteitä.</span></p> Mikko Salmela, Bianca Vienni Baptista, Kirsi Cheas Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/132011 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Hulluudesta ja huvista: https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/140939 Reeta Karjalainen Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/140939 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Yhteiset ja erilaiset todellisuudet https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142642 Arto Selkälä, Pekka Räsänen Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142642 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Evidenssistä lähtevä keskustelu https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/143266 Juha Tapio Himanka Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/143266 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Monimuotoinen ja ihmistä lähellä oleva toimintatutkimus https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142590 Pia Houni Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142590 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Monikielistä pedagogiikkaa ja limittäiskieleilyä https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142973 Lea Pennanen Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142973 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Merkitys syntyy kontekstissa https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142738 Riitta Pyykkö Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142738 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Lukemisen sietämätön paino ja keveys https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142956 Leena Rönkkö Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142956 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Tutkijan rooli yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142811 Sanni Salonen Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142811 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Opiskelijoiden vastavuoroinen vertaisryhmä apuna korkeakouluopinnoissa https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142828 Hanna Alaniska Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142828 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300 Tieteellisen ajattelun oppiminen ja opettaminen yliopistoissa https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/141914 Heidi Salmento Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/141914 ti, 02 huhti 2024 00:00:00 +0300