(1)
Lahtinen, M. Marxin Feuerbach-teeseistä "filosofian uuteen käytäntöön". tjk 2023, 3, 117-137.