(1)
Ruuska, T.; Heikkurinen, P. Kokoava ote teknologiaan Marxiin ja Heideggeriin pohjautuen. tjk 2023, 3, 68-87.