(1)
Lahtinen, M. Hegemonian jäljillä: Giuseppe Cospiton teoksesta Hegemonia: Homeroksesta sukupuolentutkimukseen. tjk 2024, 4, 92-102.