Oittinen, V. (2022). Kaan Kangalin haastattelu. Tutkimus & kritiikki, 2(1), 98–108. https://doi.org/10.55294/tk.113421