Oittinen, V. (2022). Pertti Hynynen. Tutkimus & kritiikki, 2(1), 133–134. https://doi.org/10.55294/tk.120506