Tutkimus & kritiikki -toimitus. (2022). Dialektiikan muunnelmia. Tutkimus & Kritiikki, 2(1), 5–8. https://doi.org/10.55294/tk.122760