Kortesoja, M. (2022). A Symptomatic Reading of the Vastaamo Case. Tutkimus & kritiikki , 2(1), 139. https://doi.org/10.55294/tk.124653