Lahtinen, M. (2023). Marxin Feuerbach-teeseistä "filosofian uuteen käytäntöön". Tutkimus & kritiikki , 3(1), 117–137. https://doi.org/10.55294/tk.125711