Ruuska, T., & Heikkurinen, P. (2023). Kokoava ote teknologiaan Marxiin ja Heideggeriin pohjautuen. Tutkimus & kritiikki , 3(1), 68–87. https://doi.org/10.55294/tk.127559