Rehmann, J., & Ampuja, M. (2023). Ideologiakritiikin ja -teorian perustat ja merkitys nykyisissä kamppailuissa. Tutkimus & kritiikki , 3(1), 138–159. https://doi.org/10.55294/tk.127795