Heino, S. (2023). Valistunut arvio vuoden 1989 kumouksen sosioekonomisista seurauksista: Kristen Ghodsee & Mitchell A. Orenstein: Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions. Oxford: Oxford University Press 2021. 288 s. Tutkimus & kritiikki , 3(1), 160–163. https://doi.org/10.55294/tk.127881