Havu, S. (2023). Minkä taakseen jättää.: Bruno Latourin kriittinen käänne. Tutkimus & kritiikki, 3(1), 88–102. https://doi.org/10.55294/tk.128609